Σκοπός Στόχος

Κεντρικός στόχος του Αβερώφειου Αγροδιατροφικού Πάρκου είναι η ενίσχυση της μεταφοράς τεχνογνωσίας και της διασύνδεσης της έρευνας που εκπονείται εντός του ιδρύματος με την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Με σεβασμό στην μακρά αγροδιατροφική παράδοση του θεσσαλικού κάμπου στοχεύουμε στην σύνδεση καινοτομίας και παράδοσης και στην στήριξη των οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών αναπτυξιακών δυναμικών σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Το ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ. διοικείται από το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.), το οποίο αποτελείται από επτά (7) μέλη που συνιστούν την Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.) και άλλα έξι (6) μέλη (Υπευθύνους Τομέων), που εκπροσωπούν τις Συντονιστικές Επιτροπές, ως ακολούθως:

Στους σκοπούς μας περιλαμβάνονται:

  • Στοχευμένη έρευνα, ενίσχυση, δημιουργία και ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και επιχειρηματικότητας στον τομέα της αγροδιατροφής, όπως ανάπτυξη βιοτεχνολογικών εφαρμογών στην πιστοποίηση παραδοσιακών προϊόντων, παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων και τροφίμων ζωικής και φυτικής προέλευσης με ταυτόχρονη διατήρηση, καθώς και ανάδειξη και εμπλουτισμό των φυσικών πόρων και αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος με πρότυπες δράσεις, εκτροφή καθαρόαιμων ζώων υψηλής γενετικής αξίας με σύγχρονες διαχειριστικές μεθόδους, πιστοποίηση της φυλής τους, συσχέτιση μοριακών και μικροβιακών δεικτών με επιθυμητά χαρακτηριστικά, συσχέτιση γενετικής ποικιλότητας και ανθεκτικότητα ή ευαισθησία σε νοσήματα - παραγωγή βιολογικών προϊόντων και καταγραφή και βελτίωση του οικολογικού αποτυπώματος των εκτροφών.
  • Τεχνική υποστήριξη προς όλες τις επιχειρήσεις και φορείς που δραστηριοποιούνται στην αγροδιατροφή στην προσπάθειά τους για τεχνολογική, ψηφιακή και παραγωγική αναβάθμιση με σύγχρονους περιβαλλοντικούς όρους.
  • Καταγραφή της βιοποικιλότητας στην οποία βασίζεται η αγροδιατροφική παραγωγή της Θεσσαλίας και δημιουργία ενός καταπιστεύματος γενετικού υλικού.
  • Εκπαίδευση, επιμόρφωση και κατάρτιση, μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) ή του Κέντρου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Κ.Ε.Ε.) του Ιδρύματος, σε θέματα όπως οι εναλλακτικές μορφές παραγωγής και οι νέες τεχνολογίες βέλτιστης αγροτικής παραγωγής, η διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος, η εφαρμογή επιστημονικών ανακαλύψεων για την παραγωγή προϊόντων με μειωμένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, η εκτροφή παραγωγικών ζώων με εφαρμογή των πλέον καινοτόμων μεθόδων, η αναγνώριση και η αναπαραγωγή γηγενών αυτοφυών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών, η παραγωγή και η ανάδειξη καινοτόμων προϊόντων με ιδιαίτερα και ευεργετικά χαρακτηριστικά για την υγεία του ανθρώπου, η εφαρμογή καινοτόμων συστημάτων καλλιέργειας και η ανάπτυξη τεχνικών γενετικής βελτίωσης,
  • Ανάπτυξη δράσεων ενημέρωσης και εξοικείωσης με τον αγροδιατροφικό κλάδο και τις επιμέρους δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα, προβολή και ανάδειξη του αγροδιατροφικού πολιτισμού, της ιστορίας της Γεωργικής Εκπαίδευσης, τη συμβολή της Αβερωφείου Γεωργικής Σχολής αλλά και δράσεις αναψυχής, όπως θεματικές εκθέσεις και ημερίδες, οργανωμένες επισκέψεις, επιδείξεις και ξεναγήσεις στους χώρους του ΑΒ.Α.ΤΕ.ΠΑ.Θ.
  • Δημιουργία υποδομών για την αξιοποίηση των ζώων στη θεραπευτική του ανθρώπου (π.χ. θεραπευτική ιππασία).